• Aktuality

Aktuality

3. května 2018

JAK NAPSAT KOMPETITIVNÍ NÁVRH ERC PROJEKTU?


Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Univerzitou Karlovou uspořádalo workshop ze série školení Jak na H2020? pro žadatele o granty Evropské výzkumné rady (ERC) na téma JAK NAPSAT KOMPETITIVNÍ NÁVRH ERC PROJEKTU?


Cílem workshopu bylo zprostředkovat žadatelům o granty ERC informace a znalosti, které jsou zásadní pro přípravu konkurenceschopného návrhu projektu a poskytnout jim účinnou formu zpětné vazby k jejich záměrům. Kvůli účelnosti byl tento workshop určen pouze žadatelům o ERC Starting/Consolidator (a eventuálně Advanced) granty, kteří již mají konkrétní projektový záměr, který chtějí podat ve výzvě pro rok 2019.


Workshop byl rozdělen na dvě části. Program 1. části, která proběhla v termínu 11. – 12. června 2018 byl pojat jako dvoudenní intenzivní trénink v psaní návrhů ERC projektů. Žadatelé měli možnost svůj záměr diskutovat s řešiteli ERC projektů a hodnotitelem. Druhý den měli účastníci workshopu možnost pracovat s podpořeným ERC projektem z oblasti věd o živé přírodě a nebo z oblasti věd společenských (dle volby při registraci na workshop) a vyzkoušeli si tak roli hodnotitelů, aby měli bližší představu, jaké aspekty je potřeba zdůraznit při psaní reálného návrhu projektu.


2. část workshopu proběhla 21. září 2018 v podobě krátkých prezentací záměrů jednotlivých žadatelů, na něž navázala diskuse s ostatními účastníky workshopu, zkušenými řešiteli ERC grantů a hodnotiteli z různých vědních oblastí.


Podmínkou účasti na workshopu bylo zaslání krátkého abstraktu projektu (v anglickém jazyce, max. 2000 znaků), CV (v anglickém jazyce, max. 2 strany) a dosažených výsledků („early achievements track-record“, v anglickém jazyce, max. 2 strany) – vše v jednom dokumentu ve Wordu a podle pravidel dokumentace ERC, nejpozději do 27. května 2018 na e-mail: .


Vzorové formuláře pro starting a consolidator granty byly zasílány spolu s programem. Informace k workshopu v angličtině jsou dostupné zde.


Všechny materiály budou považovány za důvěrné. Kvalita zaslaných podkladů byla rozhodující pro účast na workshopu.


Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám