• Aktuality

Aktuality

26. března 2018

Nová univerzitní alince 4EU


Po intenzivních jednáních, která proběhla v průběhu roku 2017, se čtyři univerzity se silným vědeckým potenciálem – Univerzita Karlova, Universität Heidelberg (Německo), Sorbonne Université (Francie) a Uniwersytet Warszawski (Polsko) – rozhodly uzavřít strategické partnerství vytvořením Evropské univerzitní aliance.


Evropská univerzitní aliance (4EU) vychází z již existující vzájemné akademické spolupráce. Klade si za cíl vytvořit kvalitativně novou úroveň spolupráce ve výzkumu, výuce, vzdělávání a administraci, vybudováním vhodné infrastruktury, která bude sdružovat výzkumníky, studenty, učitele a zaměstnance všech čtyř na vědu zaměřených univerzit. Nastolená spolupráce je založena na vzájemném porozumění idejím evropských univerzit, které mají základ v akademických svobodách a autonomii a zajišťují rovný přístup ke vzdělávání.


Rektoři čtyř univerzit podepsali související Deklaraci v Paříži v sobotu 10. března 2018.


Tiskovou zprávu k vytvoření aliance si můžete přečíst v angličtině zde.


Aliance prohlubuje stávající spolupráci a vytváří kreativní prostředí pro výuku, učení, vědu, výzkum a inovace. Její snahou je odstraňovat administrativní překážky tak, aby docházelo k volnému pohybu studentů, vědeckých pracovníků a zaměstnanců, výměně nápadů a myšlenek a sdílení dobré praxe mezi zainteresovanými univerzitami.


Univerzity chápou Alianci jako platformu, díky které budou moci přispět k vyřešení významných výzev v oblasti vědecké práce a výzkumu v Evropě i mimo ni.


Podpisu v Paříži se účastnili:


  • Marcin Palys (rektor University of Warsaw)

  • Jean Chambaz (rektor Sorbonne University)

  • Bernhard Eitel (rektor Heidelberg University)

  • Lenka Rovná (prorektorka Univerzity Karlovy)


Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám