• Aktuality

Aktuality

29. dubna 2021

Jaké open science podmínky čekají vědce v Horizon Europe?


Horizon Europe je klíčovým programem financujícím výzkum a inovace v Evropské Unii do roku 2027. Jeho předchůdce, program Horizont 2020, od roku 2014 zavedl povinnost příjemců podpory zajistit otevřený přístup ke všem recenzovaným vědeckým publikacím vztahujícím se k výsledkům projektu a v roce 2017 také spustil Open Research Data Pilot, který ukládá příjemcům povinnost zpřístupnit výzkumná data, nebo uvést, proč data zpřístupněná být nemohou. Tím mimo jiné přispěl k postupnému začleňování principů otevřené vědy do běžné výzkumné praxe.


Aktuální program Horizon Europe přichází s novými požadavky vztahujícími se k open science. Co je potřeba mít především na paměti?

Otevřený přístup k publikacím (open access)


  • Open access povinnost programu HE platí i na knihy, kapitoly v knize a další rozsáhlá díla.

  • Open access publikační poplatek je po dobu trvání grantu uznatelný pouze v případě, že se jedná o poplatek v plně otevřeném časopisu. Poplatky za publikování v hybridních časopisech nelze z grantu hradit.

  • Otevřený přístup k plnému textu publikace musí být zajištěn okamžitě, nejpozději v den publikování.


Správa výzkumných dat


  • Z povinností vztahujících se ke správě výzkumných dat již není možné se vyvázat (no opting-out)

  • Příjemci musí vytvořit data management plan (DMP) a pravidelně jej aktualizovat

  • Je třeba zajistit otevřený přístup k datům v souladu s principem "As open as possible, as closed as necessary" - tedy je možné data v odůvodněných případech nezveřejňovat, např. pokud by to bylo v rozporu s ochranou osobních údajů apod.

  • Data je třeba uložit do datového repozitáře a následně zveřejnit (pokud to lze)

  • Data (která se budou zveřejňovat) musí být zveřejněna pod licencí CC-BY (uveďte autora) nebo CC0 (waiver) [1], případně ekvivalentní

  • Výdaje na správu dat (úložiště, zpracování, příprava na archivaci apod.) jsou uznatelnými náklady po dobu trvání grantu


Obecné informace o EU programech naleznete na stránkách Evropského centra UKOpen science podmínky v programech Horizont 2020 a Horizon Europe jsou blížeji popsány na stránkách Centra pro podporu open science


[1] Licence CC0 představuje tzv. waiver, tedy vzdání se autorského práva. Dle českého autorského zákona se však vzdát autorského práva nelze. Proto je licence CC0 v České republice vykládána jako CC-BY (Creative Commons Attribution International), tedy co nejméně restriktivní licence, kterou český autorský zákon připouští.Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám