• Aktuality

Aktuality

19. dubna 2021

Zjistěte, jak podporovat vědce v praktikování open science

Dovolujeme si Vás pozvat na sérii školení Jak podporovat open science, které se bude věnovat práci s výzkumnými daty a publikačnímu režimu open access z optiky administrativních pracovníků poskytujících metodickou a administrativní podporu vědy a výzkumu na UK.


Obsah školení bude výrazně praktický a interaktivní. Přednášky budou organizovány do dvou dvoudenních bloků s týdenním rozestupem (25. 5., 27. 5., 8. 6. a 10. 6. vždy od 9:00 do 12:15). Mezi přednáškovými bloky budou mít účastníci přístup do online kurzu v systému Moodle UK, ve kterém naleznou doplňující informace a materiály a také zde bude prostor k diskuzi a pokládání otázek, které budou na konci druhého bloku školení diskutovány.


Mezi chystanými tématy mimo jiné naleznete:

• Úvod do publikačního režimu open access a “open” podmínek poskytovatelů financí

• Nekalé predátorské praktiky ve vědě

• Praktickou ukázku nástrojů zelené a zlaté cesty open access

• Správu výzkumných dat a data management plány

• Otevřená výzkumná data a jejich sdílení prostřednictvím datových repozitářů

• FAIR principy publikovaných dat

• Velké evropské infrastruktury, EOSC a směřování Evropské Unie v oblasti open science

• Autorskoprávní problematiku v souvislosti s open science

• Představení možností metodické podpory v oblasti open science na UK


Účast na školení je bezplatná, je však nutné se registrovat skrze registrační formulář.


Pro obdržení potvrzení o úspěšném absolvování školení je potřeba zúčastnit se všech částí školení v plném rozsahu (přednášky + distanční výuka).


Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám