• Aktuality

Aktuality

11. září 2020

WEBSTREAM Národní informační den o grantech ERC / National Information Day about the ERC grants - 23. září 2020, 09:30 - 17:00


Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Univerzitou Karlovou si Vás dovolují pozvat na ON-LINE Národní informační den o grantech Evropské rady pro výzkum (ERC), který se uskuteční dne 23. září 2020 od 9:30 do 17 hodin.


Cílem informačního dne je seznámit účastníky s filozofií ERC, zprostředkovat jim informace o profilu konkurenceschopných žadatelů, o pravidlech účasti, struktuře projektového návrhu a způsobu hodnocení. Akce je určena potenciálním žadatelům o granty ERC, především však zástupcům vedení jednotlivých institucí a projektovým manažerům.


Infoden proběhne v angličtině, tlumočení nebude zajištěno.


Národní informační den bude zaměřen na výzvy 2021 v novém rámcovém programu Horizont Evropa.


Vzhledem k epidemiologickému vývoji bude Národní informační den k ERC streamován. Registrovaní účastníci obdrží odkaz na webstream nejpozději den před konáním akce.


Registrace přes odkaz zde je otevřena do 20. září nebo do vyčerpání kapacity.


Změny v programu jsou vyhrazeny vzhledem k epidemiologickému vývoji.


_________________________________________________________________________________________________________________________________


23 September 2020, 9:30 - 17:00, registration starts at 9:00


Technology Centre of the Czech Academy of Sciences together with Charles University take pleasure in inviting you to the online National Information Day about the European Research Council (ERC) grants, which will take place on 23 September 2020 from 9:30 am to 5 pm.


The event will highlight the funding philosophy of ERC, profile of competitive applicants as well as rules for participation, proposal structure and evaluation process of ERC grants. The event is intended for potential ERC applicants, even more importantly for representatives of the management of research institutions and project managers. The info day will be held in English, no translation will be provided.


Registration via the link here is open till 20 September. The capacity is limited (first come, first served).


National Information Day about the ERC grants will be focused on the calls 2021 in the new Framework Programme Horizon Europe.


Changes in the programme are reserved due to the current epidemiological situation.


Programme


Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám