• 4EU+
  • Aliance 4EU+ vyzývá akademiky k přípravě společných vzdělávacích aktivit

Aliance 4EU+ vyzývá akademiky k přípravě společných vzdělávacích aktivit

Rozvoj spolupráce ve vzdělávání je jedním z klíčových cílů evropské univerzitní aliance 4EU+. Společné vzdělávací aktivity mají testovat a zdokonalovat inovativní a na budoucnost zaměřené výukové postupy a nabídnout studentům všech šesti univerzit autentickou evropskou studijní zkušenost.


Společný přístup k vysokoškolskému vzdělávání má základní charakteristiky:


  • Založené na výzvách: řeší klíčové výzvy a problémy, kterým naše společnosti čelí, často interdisciplinárním způsobem a se zapojením veřejnosti;

  • Orientované na studenty: umožňuje studentům vytvářet personalizované studijní cesty s ohledem na jejich zájmy, podporuje aktivní učení;

  • Založeno vždy na nejnovějších poznatcích vědy: vnímá učení jako součást vědy a vybízí akademiky k integraci jejich výzkumu do výuky;

  • Orientované na kompetence: rozvíjí souhrn kompetencí a dovedností, které by si každý 4EU+ student měl osvojit.


Prvním krokem k aplikaci tohoto přístupu do praxe je výzva komunitě akademických pracovníků na všech 4EU+ univerzitách k přípravě společných vzdělávacích projektů. Projekty mohou nabývat různé formy, od workshopů a krátkých intenzivních studijních zkušeností po společné kurzy, moduly či studijní programy. Všechny návrhy by měly být ambiciózní a inovativní.


Podmínky

Všechny projekty musí zahrnovat alespoň tři členské univerzity 4EU+ a spadat do jedné ze čtyř vybraných tematických oblastí (tzv. Flagships).


Form for 4EU+ educational proposals


Budget breakdown


První deadline pro podávání návrhů je 15. června pro projekty spadající pod Flagship 2 a 1. července pro projekty ve třech zbývajících Flagshipech.


Projekty musí být administrativně uzavřené do října 2022. Doporučujeme proto, aby projektové aktivity byly plánované maximálně do června 2022.


Více informací

Více se dozvíte na stránkách 4EU+, kde budou informace průběžně doplňovány a aktualizovány.


Zájemci zvažující podání projektového návrhu pod hlavičkou Flagship 1 jsou srdečně zváni na online workshop, který se bude konat 10. června 2020 (podrobněji zde).


Pro podání návrhů a v případě dotazů se prosím obracejte na adresu .Poslední změna: 25. květen 2020 18:24 
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám