Minigranty


Univerzita Karlova podporuje týmy spolupracující v rámci Aliance 4EU+ prostřednictvím tzv. minigrantů. Akademičtí pracovníci rozvíjející spolupráci s kolegy na partnerských institucích(tj. Heidelberg Universität, Sorbonne Université, Uniwersytet Warszawski, Università degli Studi di Milano a Københavns Universitet) mohou na žádat o podporu v maximální výši 300 000 Kč určenou na rozvíjení výzkumných projektů a iniciativ v oblasti research-based education (příprava projektového návrhu, organizace konference/workshopu, cestovní náklady na setkávání týmu, podpora výměny doktorandů či postdoků, krátkodobých stáží, administrativní výpomoc apod.).


Podporované aktivity musí být v souladu s Mission Statement Aliance 4EU+ a musí oborově či tematicky odpovídat jedné ze 4 vybraných tematických oblastí (tzv. Flagships) Aliance 4EU+.Přihláška se podává prostřednictvím online formuláře.


Deadline pro odevzdávání žádostí je 27. února 2022.


Projektové týmy, které podporu ve formě minigrantu již obdrželi třikrát, nejsou způsobilé k dalšímu financování.


Více informací:Poslední změna: 27. leden 2022 00:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám