FAQ

Co je 4EU+?

4EU+ je Aliance založená původně čtyřmi partnery v roce 2017 (Univerzita Karlova, Heidelberg University, Sorbonne University, University of Warsaw). Vznikla jako reakce na výsledky Summitu v Göteborgu v témže roce a výzvu k posilování a reformování evropského vzdělávacího a výzkumného prostoru. O rok později se k Alianci připojily dvě nové univerzity - University of Milan a Copenhagen University.


 • Jaký je rozdíl mezi Aliancí 4EU+ a projektem 4EU+?

  Aliance 4EU+ vznikla s vědomím, že bude existovat nehledě na to, zda v pilotní výzvě Evropské komise její projekt uspěje. To se povedlo, rozlišujeme tedy Alianci 4EU+, jejíž aktivity jsou velmi široké, jde o spolupráci napříč celou univerzitou ve všech odvětvích a vzájemné sdílení zdrojů. Projekt Evropských univerzitních aliancí (dále jen EUN) pak umožnil Alianci získat finanční prostředky. EUN se soustřeďuje zejména na tzv. research-based education a rozvoj tohoto typu vzdělávání na všech partnerských univerzitách, prostřednictvím několika druhů aktivit.

  V lednu 2021 pak začal nový projekt TRAIN4EU+ financovaný z H2020, který má za cíl zmapovat výzkumné politiky našich univerzit ve všech jejích aspektech, sdílet dobrou praxi v těchto odvětvích a následně přijmout opatření, které povedou na univerzitách k reformám v těchto oblastech.

Co je cílem Aliance?

Cílem Aliance je, aby 6 špičkových evropských univerzit spojilo síly a staly se nadstandardními partnery. Aby v rámci nich přirozeně vznikaly nové spolupráce, sdílely se zdroje, vědecké poznatky, docházelo k intenzivní výměně studentů, učitelů, výzkumníků a zaměstnanců. Cílem EUN jsou pak navíc inovace ve výuce.

Jaký je časový horizont projektu

EUN byl udělen na tři roky (počáteční datum je listopad 2019). Je předpokladem, že v příslušný okamžik bude požádáno o prodloužení projektu. Spolupráce Aliance však trvá bez ohledu na případné dokončení projektu. Z povahy věci je tedy tato spolupráce plánovaná jako velmi dlouhodobá, ne-li trvalá.

Projekt TRAIN4EU+ začal v lednu 2021 a bude trvat 36 měsíců.

Čím se projekt liší od jiných projektů (strategické partnerství, jiné E+ projekty)?

Jedná se o zcela nové schéma, typ projektů. Vyznačuje se velmi nadstandardní spoluprací zapojených institucí a dlouhou dobou trvání.

Jak se mohu zapojit?

 • Existuje nějaký kontaktní bod na každé zapojené univerzitě? Či mohu psát napřímo?

  Ano, na každé univerzitě je jeden, popřípadě dva koordinátoři, kterým můžete napsat. Rozhodnete-li se oslovovat přímo kolegy z dané univerzity, dávejte, prosím, příslušné koordinátory do kopie, aby o Vaší spolupráci věděli a mohli ji adekvátně podpořit. V případě potřeby můžete kontaktovat koordinátory na UK.


 • Pokud protějšek na jiné univerzitě o projektu 4EU+ nic neví (ale má zájem o spolupráci), jak mám postupovat?

  Postupujete podobně jako v předchozím bodě, odkažte ho na koordinátora na jeho domovské univerzitě, popřípadě přidejte do komunikace koordinátora UK.


Jak mohu pro svůj záměr získat finanční podporu?

 • Podpora v rámci projektu

  Finance v rámci samotného projektu (EUN) jsou omezené, je ale možné financovat některé vzdělávací aktivity. Většina financí z projektu jde ale na společné centrální aktivity, jako je například vytvoření společné platformy apod.


 • Podpora prostřednictvím návazných univerzitních projektů


  Univerzita se zavázala každoročně projekt EUN i jiné aktivity Aliance kofinancovat.


  • Podporujeme studentskou vědu.

  • Podporujeme Vaše výjezdy, přípravná projektová setkání, výjezdy vašich doktorandů, letní školy, doktorandské školy - více zde. Žádosti je možné předkládat kontinuálně v průběhu roku.

  • Každoročně vyhlašujeme soutěž 4EU+ mini grantů - částkou 300 000 Kč podporujeme přípravné projekty se vzdělávací složkou. Žádosti je možné předkládat po vyhlášení výzvy jednou ročně.


 • Podpora prostřednictvím návazných mezinárodních projektů


  Dospěla Vaše spolupráce do takové úrovně, že se chcete ucházet o mezinárodní grant? Nevíte, kde nejlépe Váš záměr uplatnit? Obraťte se svým dotazem na adresu ec@cuni.cz. Sjednáme si schůzku a přípravou grantového návrhu Vás náš tým rád provede. Dle předběžných vyjádření lze očekávat, že naše spolupráce v rámci evropské univerzitní aliance může mít v budoucnu pozitivní vliv na úspěšné zapojení se do těchto projektů.Kdo se již zapojil a jaké akce se již uskutečnily?

Zapojilo se již mnoho kolegů z většiny fakult UK. Pořádané akce můžete sledovat na webu aliance . Pořádáte-li akci v rámci této spolupráce, budeme rádi, pokud nás o ni budete informovat, rádi ji zveřejníme.

Na koho se mohu obrátit pro více informací?

Pro více informací se můžete obracet na UK na tyto kolegy:

Pokud potřebujete kontaktovat zahraniční partnery, zde jsou koordinátoři na ostatních univerzitách:

 • HU:

 • SU:

 • UCPH:

 • UNIMI:

 • UW: neboPoslední změna: 30. květen 2021 10:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám