Mechanismy podpory žadatelů

Mechanismy podpory při psaní projektových návrhů na UK


Kromě oddělení pro vědu a výzkum na úrovni fakult/center existují Odbor pro vědu a výzkum UK/ Evropské centrum UK na celouniverzitní úrovni a centrum MICEP poskytující poradenství lékařským, zdravotnickým, biomedicínským a biotechnologickým projektům. Na Evropské centrum UK se můžete obracet pro radu, konzultaci, či kompletní projektové poradenství ve všech oblastech. Pořádáme rovněž i semináře a workshopy pro žadatele, a to nejčastěji ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR.


Konzultace k Norským fondům a Fondům EHP poskytuje také Dům zahraniční spolupráce a případně MŠMT, které poskytuje i poradenství v programech Inter-Excelence, Mobilit, aj.


Technologické centrum AV ČR je kontaktním bodem a informační kanceláří pro veškeré projekty financované Evropskou komisí, včetně projektů ERC a MSCA. Centrum pořádá pravidelné informační semináře o výzvách i školení k jednotlivým oblastem projektové přípravy.


Rektorát UK nabízí finanční podporu ke spolupráci se soukromými poradenskými firmami při přípravě kolaborativních projektů do výzev programu H2020, a to v roli koordinátora. O podporu je třeba si zažádat s předstihem a na základě evaluace žádosti pak může být poskytnuta žadatelskému týmu podpora v podobě spolupráce s vybranou firmou.


V případě, že byste rádi žádali o mezinárodní kolaborativní projekt v H2020, lze prostřednictvím CELSA získat přípravný projekt pro váš záměr.


Podpora podávání žádostí o ERC na UK


Cílem této podpory je motivovat akademické a vědecké  vývojové pracovníky k podávání vysoce kvalitních žádostí o projekty Evropské výzkumné rady (dále jen „ERC". Maximální  výše  podpory činí 100 tis. Kč, a je udělována až po podání kvalitního návrhu projektu prostřednictvím elektronické aplikace ERC. Podpora  bude udělena na základě rozhodnutí prorektora pro vědu, na doporučení koordinátora ERC, se souhlasem děkana fakulty, a to v závislosti na rozpočtových možnostech. Přesná pravidla stanovuje opatření č. 64/2017.


Rádi případně zodpovíme .


Podpora přípravy mezinárodních kolaborativních projektů


Podporujeme výzkumné iniciativy založené na konsorciu partnerů, které povedou k předložení vysoce kvalitních projektových žádostí v Evropském rámcovém programu (H2020) a dalších významných mezinárodních projektů. Přiznaná podpora bude  poskytnuta příslušné fakultě nebo další součásti (dále jen „fakulta“), ve které je zařazen akademický, výzkumný nebo vývojový pracovník, který žádá o podporu. Navrhovatel musí být v pozici koordinátora zamýšleného H2020 projektu (nebo jiného významného mezinárodního projektu) s minimálním rozpočtem 70 000 EUR. Podpora přípravy mezinárodních kolaborativních projektů může být udělována s v období mezi 18 až 5 měsíci před uzavřením dané výzvy poskytovatele podpory a projekt by měl být připravován v úzké spolupráci s týmem Evropského centra. Přesná pravidla stanovuje opatření č. 63/2017.


Rádi případně zodpovíme .


Možnost psaní projektu s externí poradenskou firmou


Ve výběrovém řízení byly vysoutěženy dvě firmy- GRANT Garant s.r.o. a sdružení společností e-Novation a ILA. V následných mini výběrových tendrech bude rozhodovat už pouze nejnižší nabídková cena za konkrétní projekt (mini výběrové řízení bude kvůli zákonným lhůtám trvá přibližně 14 dnů).


Zájemce o podporu musí v případě koordinátorského projektu zažádat o podporu 6-7 měsíců před uzávěrkou konkrétní výzvy, a to prostřednictvím přiloženého formuláře. V případě přípravy projektu v roli partnera, je lhůta  na podání přihlášky kratší, budou však upřednostňovány projekty v pozici koordinátora. Do formuláře je třeba vyplnit základní administrativní údaje  a údaje o chystaném projektu. V přihlášce musí být rovněž uvedeno, že příslušná fakulta s návrhem projektu souhlasí.


Rádi případně zodpovíme .Poslední změna: 26. říjen 2017 11:23 
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám