Velké výzkumné infrastruktury

Velké výzkumné infrastruktury

V roce 2009 byl ustaven specifický legislativní nástroj podpory výzkumných infrastruktur ČR. MŠMT se stalo ústředním orgánem státní správy ČR zodpovědným za financování tzv. „velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace“ z veřejných prostředků ČR.

V roce 2016 byla provedena technická novelizace věcně příslušných právních předpisů ČR zavádějící termín tzv. „velké výzkumné infrastruktury“

„Výzkumná infrastruktura, která je výzkumným zařízením nezbytným pro ucelenou výzkumnou a vývojovou činnost s vysokou finanční a technologickou náročností, která je schvalována vládou a zřizována pro využití též dalšími výzkumnými organizacemi.“

Návrhy na financování individuálních velkých výzkumných infrastruktur jsou předkládány ke schválení vládou ČR. Kromě role velké výzkumné infrastruktury spočívající v poskytování otevřeného přístupu k jejím jedinečným zařízením, expertíze a souvisejícím službám totiž velká výzkumná infrastruktura vykazuje také charakter strategické a dlouhodobé investice.


Podrobnější informace zde https://www.vyzkumne-infrastruktury.cz/ nebo na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.


Cestovní mapa Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI)


Přehledná tabulka zapojení Univerzity Karlovy


Poslední změna: 13. září 2018 11:31 
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám