LIFE

Finanční nástroj EU pro životní prostředí a klima

Program LIFE jako finanční nástroj EU pro životní prostředí a klima slouží k podpoře a rozvoji environmentální legislativy v Evropské unii. Podporuje projekty v oblasti ochrany přírody a krajiny, životního prostředí a klimatu v celé EU. Jeho cílem je přispět k rozvoji nízko-emisního hospodářství, které efektivně využívá zdroje a je odolné i ohleduplné vůči klimatu, a napomáhat k ochraně a zlepšení stavu životního prostředí a biodiverzity. Je realizován v rámci dvou na sebe navazujících víceletých pracovních období: 2014–2017 a 2018-2020.


Finanční prostředky vyčleněné na implementaci programu LIFE na období 2014-2020 činí 3,46 miliard EUR. Nejméně 81 % rozpočtových prostředků musí být přiděleno na projekty podporované formou grantu. Pro období 2014–2017 se v rámci Podprogramu životní prostředí stanovíl výpočet indikativních alokací pro jednotlivé členské státy. V období 2018–2020 bude od indikativních alokací upuštěno.


Program LIFE je rozdělen do čtyř oblastí podpory:


Kontaktem v ČR je á z Ministerstva pro životní prostředí.


Poslední změna: 16. říjen 2017 15:37 
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám