Registrace UK u dalších poskytovatelů podpory

Podávání žádostí o další zahraniční granty – registrace UK


Neregistrujte se prosím do žádné z databází jménem Univerzity Karlovy bez vědomí Odboru pro vědu a výzkum RUK, neboť tímto způsobem můžete s vysokou pravděpodobností znemožnit registraci dalších žádostí o grant předkládaných jinými pracovníky UK, jak se již bohužel v minulosti stalo. Pokud byste v případě časové nouze výjimečně Univerzitu Karlovu v nějaké agentuře museli individuálně registrovat, informujte o tom neprodleně Odbor pro vědu a výzkum RUK.

Uvádějte však vždy pouze oficiální údaje týkající se UK. Adresa tedy musí být: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, nikoli adresa vaší fakulty. Toto pravidlo je potřeba dodržovat také v případě dalších agentur sídlících v ostatních mimoevropských zemích, resp. také evropských zemích, pokud se jedná o granty jiné než související s programy EU.

O případnou registraci do některé z agentur můžete požádat e-mailem zaslaným (tel. 224 491 731).


Pokud se při přípravě žádosti o grant poskytovaný agenturou sídlící v USA setkáte s některým z níže uvedených akronymů, použijte pro Univerzitu Karlovu následující údaje:


DUNS number - 495174757

Data Universal Numbering System


NCAGE Code - 63S9G

NATO Codification System - NATO Commercial and Government Entity Code


SAM - System for Award Management

UK je registrována, 495174757/63S9G


IPF Code - 1341401

UK je registrována u NIH eRA Commons


Grants.gov

UK je registrována


MPIN - UNI1348UK

Marketing Partner Identification Number


NAICS Code - 611310 (Colleges, Universities, and Professional Schools)

North American Industry Classification System (NAICS)


Poslední změna: 27. září 2017 14:48 
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám