• 4EU+
  • 4EU+ Minigranty 2023

4EU+ Minigranty 2023


Univerzita Karlova podporuje týmy spolupracující v rámci aliance 4EU+ prostřednictvím tzv. minigrantů. Akademičtí pracovníci rozvíjející spolupráci s kolegy na partnerských institucích (tj. Heidelberg UniversitätSorbonne UniversitéKøbenhavns Universitet, Université de Genève, Università degli Studi di Milano a Uniwersytet Warszawski) mohou na žádat o podporu v maximální výši 300 000 Kč určenou na rozvíjení výzkumných projektů a iniciativ v oblasti research-based education (příprava projektového návrhu, organizace konference/workshopu, cestovní náklady na setkávání týmu, podpora výměny doktorandů či postdoků, krátkodobých stáží, administrativní výpomoc apod.).


Podporované aktivity musí směřovat k podání žádosti o externí financování a zajištění dlouhodobé udržitelnosti spolupráce. Projekty musí být v souladu s Mission Statement Aliance 4EU+ a oborově či tematicky odpovídat jedné ze 4 vybraných tematických oblastí (tzv. Flagships) Aliance 4EU+:


  1. Urban Health and Demographic Change

  2. Europeanness: multilingualism, pluralities, citizenship

  3. Digitisation – Modelling - Transformation

  4. Environmental transitions


Přihláška se podává prostřednictvím online formuláře.


Deadline pro odevzdávání žádostí je 6. ledna 2023.


Projektový tým je způsobilý k financování ve formě minigrantu pouze dvakrát. Toto pravidlo se nevztahuje na spolupráce podpořené minigrantem v roce 2021. 


Parelelně je vypsána výzva na 4EU+ studentské minigranty s maximální možnou výší financování 150 000 Kč.


Více informací:


Poslední změna: 10. listopad 2022 12:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám