• Aktuality

Aktuality


11. ledna 2018

Nabídka 2 post-doc pozic na CERGU, Fakultě sociálních věd na Univerzitě v Göteborgu ve Švédsku. Jedná se o velmi prestižní centrum.CERGU = Centrum pro evropský výzkum na univerzitě v Göteborgu (www.cergu.gu.se) je multidisciplinární centrum podporované Faculty of Arts, Faculty of Social Sciences a School of Business, Economics and Law. Pozice se skládá z jedinečného dvojitého vztahu s multidisciplinárním centrem v kombinaci se zaměstnáním a kanceláří, která se nachází na příslušném oddělení jedné z tří fakult: the Faculty of Arts, the Faculty of Social Sciences and the School of Business, Economics and Law.

CERGU nabízí příjemnou a motivující atmosféru a poskytuje příležitost pro začínající vědce, aby po dobu dvou let usilovali o vlastní multidisciplinární výzkumný projekt v evropském výzkumu v souladu s výzkumnými tématy CERGU.


oblast: European Research


4 tematické okruhy:

Cultural Borders

Mobility & Migration in Europe

Institutions, Parties & Movements

External Relations, Security & Trade


detailněji popsané ne CERGU website.

Potenciálním žadatelům se doporučuje, aby ve své žádosti popsali, do jaké míry může jejich navrhovaný projekt přispět a zároveň těžit z prostředí CERGU a tematických oblastí výzkumu.


náplň:

- zapojení se do multidisciplinárního prostředí, jehož celkovým cílem je usilovat o vysoce kvalitní výzkum s potenciálem mít významný dopad na evropský výzkum

- provádět vlastní výzkum

- uspořádání menších konferencí, seminářů…

- většina práce by se měla konat v Göteborgu – aktivní účast v aktivitách CERGU, jako jsou týdenní snídaně, pravidelné pracovní semináře, mezinárodní konference, veřejné akce...

Za normálních okolností jsou post-doc pozice kombinovány s až 20% výukou, nicméně to musí být nejprve dohodnuto s příslušným domácím oddělením. Mnoho z výzkumných pracovníků přidružených k CERGU také provádí část svého vyučování v rámci vzdělávacích programů evropských studií (Centrum evropských studií, CES, stejně jako v rámci svých domácích oddělení.)


způsobilost:

Doktorský titul je povinný. Priorita je udělena těm, jejichž doktorský titul byl udělen do 3 let od data uzávěrky žádosti. Žadatelé nesmí být v minulosti zaměstnáfile:///S:/Veda/Evropske%20centrum/Fotky/Loga/FB.pngni jako post-doc na Univerzitě v Göteborgu.


zaměstnanost:

Pozice je 80%, po dobu dvou let, na oddělení vhodném pro projekt a akademické zázemí, od 1. září 2018 nebo podle dohody. Tyto pozice jsou obvykle kombinovány s až 20% výukou, ale musí být dohodnuty s příslušným domácím oddělením.


jak se přihlásit:

- musíte si vytvořit účet v online systému

- veškeré dokumenty, které nejsou k dispozici v elektronické podobě, je třeba zaslat do: 25. března 2018 k rukám: Birgitta Jännebring, CERGU, Box 711, SE-40530 Göteborg, Švédsko

- Seznam nejlepších kandidátů bude vybrán do začátku května, rozhovory budou provedeny v polovině května a úspěšní kandidáti budou oznámeni do poloviny června.


žádost (online a v angličtině) by měla obsahovat:


- dopis vysvětlující motivy žadatele o uplatnění v CERGU a spojení s jedním (nebo více) tematickými oblastmi výzkumu CERGU a potenciálním relevantním oddělením

- abstrakt výzkumného záměru, max. 150 slov (včetně názvu projektu)

- výzkumný plán (max. 10 000 znaků včetně seznamu odkazů)

- CV

- dizertační práci a další relevantní publikace (max. 3 další publikace)


Deadline: 25. března 2018


Kontakty:

Linda Berg, Director, +46 (0)31 786 4062, , Birgitta Jännebring, Research Coordinator, +46 (0)31 7864286, , or Bengt Larsson, Chair of the Steering Group:


Více informací přímo na stránkách: https://www.gu.se/english/about_the_university/job-opportunities/vacancies-details/?id=1843https://www.facebook.com/CERGU1


Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám