Registrace expertů pro hodnocení žádostí

Staňte se hodnotitelem projektů H2020

Pro přípravu projektu v H2020 je velmi užitečné mít předchozí zkušenost hodnotitele projektů. Evropská komise se potýká neustále s malým počtem hodnotitelů a oslovuje stále nové experty, kteří se registrují v účastnickém portálu (výjimku tvoří projekty ERC, pro hodnocení těchto projektů jsou hodnotitelé vybíráni na základě návrhů předložených vědeckou radou ERC). K říjnu 2017 je z ČR registrováno pouze 300 potenciálních hodnotitelů, což tvoří asi 1% ze všech registrovaných expertů.


Postup:

 • přejděte na stránku expertů v rámci účastnického portálu

 • abyste získali přístup k registračním formulářům, budete potřebovat tzv. ECAS účet pro přihlášení, který můžete nastavit tamtéž (prostřednictvím téhož účtu pak podáváte vlastní návrhy projektů)

 • jakmile máte svůj účet, můžete se k němu přihlásit a aktualizovat svůj profil v "My Expert Area".

 • poté klikněte na tlačítko "Register as an expert".

 • pro vytvoření expertního profilu musíte dále zadat: jaké programy máte zájem hodnotit, osobní údaje, vzdělání, jazykové znalosti, odbornost a profesní zkušenosti (zapojení do výzkumných programů EU, publikace a další úspěchy)


Pro vyhodnocení každé výzvy je vypracován "pool" odborníků na základě následujících kritérií:

 • odborníci mají vysokou úroveň dovedností, zkušeností a znalostí v příslušné oblasti, včetně řízení projektů, inovací, šíření výsledků a komunikace

 • tam, kde je to relevantní, jsou součástí "poolu" interdisciplinární odborníci, odborníci na příslušné obory společenských a humanitních oborů, jakož i gender specialisté

 • "pool" má mít vyvážené složení z hlediska různých dovedností, zkušeností a znalostí, geografické rozmanitosti a pohlaví.

 • v případě potřeby musí být také zajištěna rovnováha zastoupení mezi soukromým a veřejným sektorem


V případě, že jste k hodnocení vybráni, EK s vámi prostřednictvím účastnického portálu vyjedná uzavření smlouvy. Celá komunikace včetně podpisu smlouvy probíhá elektronicky prostřednictvím portálu. Smlouva, kterou budete podepisovat zahrnuje také prohlášení, že přijímáte a budete dodržovat "Code of Conduct". To mimo jiné znamená to, že prohlašujete, že ve vašem případě neexistuje střet zájmů a v případě, že takový střet vznikne, budete o tom neprodleně EK informovat.

Střet zájmů

Střet zájmů nastává v případě, že:

 • jste se podíleli jakýmkoli způsobem na přípravě návrhu

 • budete mít přímý nebo nepřímý prospěch z úspěchu návrhu

 • máte blízký rodinný či osobní vztah s jakoukoli osobou zastupující žádající subjekt

 • se jakýmkoli způsobem podílíte na řízení organizace žadatele

 • jste zaměstnáni nebo smluvně vázáni žadatelem nebo některým ze subdodavatelů

 • jste členem poradní skupiny nebo programového výboru pro oblast dané výzvy

 • jste národním kontaktním bodem nebo přímo pracujete pro síť Enterprise Europe Network


EK sama rozhodne, zda-li jste ve střetu zájmů jestliže:

 • jste byli zaměstnáni žadatelem (včetně třetích stran nebo propojených třetích stran zapojených do návrhu)

 • jste byli součástí grantové dohody / rozhodnutí, či jste byli členy řídících struktur, nebo pokud jste spolupracovali na výzkumu se žadatelem (např. pokud jste byli MSCA fellow), a to v průběhu posledních tří let


EK honoruje práci hodnotitele 450 EUR na den a v případě nutnosti proplacením diet a dalších výdajů spojených s cestou na závěrečné setkání hodnotícího panelu. Každý hodnotitel je EK detailně instruován, jakým způsobem hodnocení probíhá, jaká jsou kritéria hodnocení apod. Počet přidělených projektů k hodnocení se pohybuje od 1 do 20 projektů, počet stran projektů se pohybuje od 10 do 100 stran.Poslední změna: 30. říjen 2017 16:29 
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám